Rozvrh hodín
1mGL-DG* - dynamická geológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-11:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
11:30-13:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-066/15 PSedimentológia (2)PRIF G 245Sýkora, Aubrecht
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-066/15 CSedimentológia (2)PRIF G 245Józsa
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-067/15 PPaleotektonikaPRIF G 213Plašienka
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-067/15 CPaleotektonikaPRIF G 213
St
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KGP/N-mGDG-004/15 PAnalýza sedimentárnych panievPRIF G 245Rybár, Kováč
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KGP/N-mGDG-004/15 CAnalýza sedimentárnych panievPRIF G 245
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KGP/N-mGDG-005/15 PNeotektonikaPRIF G 213Hók, Vojtko
Št
09:00-11:15TYZ (od 22.02.2018) PriF.KGP/N-mGDG-008/15 SProgramovanie aplikácií v dynamickej geológiiPRIF G 213
11:30-13:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KGP/N-mGPA-009/15 PSekvenčná stratigrafiaPRIF G 201Reháková, Soták, Michalík, Kováč
13:10-13:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KGP/N-mGPA-009/15 CSekvenčná stratigrafiaPRIF G 201
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KGP/N-mGPA-102/15 PPaleoklimatológiaPRIF G 201Michalík, Kováčová
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-020/15 SSeminár z geológie Západných Karpát (2)PRIF G 213
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00