Rozvrh hodín
3ZIK* - geografia, geoinformatika a kartografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-118/16 SSeminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky (2)PRIF G 203
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-121/16 SGeografické analýzy a aplikácie v GISPRIF G 16
09:50-12:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-123/16 SNárodná infraštruktúra priestorových údajovPRIF G 16
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-124/16 SInformačný systém katastra nehnuteľnostíPRIF G 16
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-122/16 SProgramovanie geoweb aplikácií (2)PRIF G 16
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-120/16 SGlobálne polohové systémyPRIF G 17A
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie