Rozvrh hodín
3ZEkP* - geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:50-11:20P.T (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-009/16 CGeografia služiebPRIF B1 567
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
07:20-08:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 CUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 307
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bZFG-027/15 PKrajinné plánovanie v praxiPRIF B1 480Matečný, Pauditšová
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bZFG-027/15 SKrajinné plánovanie v praxiPRIF B1 480Pauditšová
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bZFG-033/16 SSeminár k bakalárskej práci z geoekológie 2PRIF B2 302
15:40-17:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bZFG-031/16 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 2PRIF B2 301
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 PUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 307Buček, Plešivčák
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-009/16 PGeografia služiebPRIF B1 320Bučeková, Buček
09:50-12:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-123/16 SNárodná infraštruktúra priestorových údajovPRIF G 16
Št
07:20-08:50TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-059/15 PTrvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenziaPRIF B2 446Cákoci, Križan, Laukocvičenia po dohode
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-120/16 SGlobálne polohové systémyPRIF G 17A
10:40-12:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-bZFG-029/15 PKvartérny vývoj krajinyPRIF B1 480Holec, Minárcvičenia po dohode
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie