Rozvrh hodín
3ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KHGD/N-bZVS-051/16 SSeminár k bakalárskej práci z geografie a demografie v ŠSaS (2)PRIF B1 435, PRIF B1 567, PRIF B2 446, PRIF CH2 130, PRIF G 111, PRIF G 139Horňák (B1 435) Korec (G 111) Bleha (G139) Buček (B2 446) Slavík (Ch2 130) Kusendová (B1 567)
16:30-18:00BLK (19.02.2018) PriF.KHGD/N-bZDG-020/16 SVybrané demografické problémy EurópyPRIF B1 56719.02.201826.02.201805.03.201812.03.201819.03.201826.03.201802.04.201809.04.201816.04.201823.04.201830.04.201807.05.2018
18:10-19:40BLK (19.02.2018) PriF.KHGD/N-bZDG-020/16 CVybrané demografické problémy EurópyPRIF B1 56719.02.201826.02.201805.03.201812.03.201819.03.201826.03.201802.04.201809.04.201816.04.201823.04.201830.04.201807.05.2018
Ut
08:10-08:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-047/15 PGeografia vidiekaPRIF B1 305Spišiak, Škamlová, Rochovská
09:00-09:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-047/15 CGeografia vidiekaPRIF B1 305
09:50-11:20P.T (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-009/16 CGeografia služiebPRIF B1 567
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-110/15 SEtnické a náboženské konflikty v EurópePRIF CH1 3
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF CH1 3
St
07:20-08:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 CUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 307
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 PUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 307Buček, Plešivčák
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-009/16 PGeografia služiebPRIF B1 320Bučeková, Buček
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 PVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF G 139Majo, Bleha
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 SVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF G 139
14:00-14:45TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-049/16 SInformatizácia vo verejnej správePRIF B2 301
14:50-15:35TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bAEX-049/16 CInformatizácia vo verejnej správePRIF B2 301
Št
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-027/15 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
12:20-13:05TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-027/15 CRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-13:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 305Blažík, Gurňák
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie