Rozvrh hodín
2mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-119/15 SŠpeciálny seminár (4)PRIF G 16
12:20-13:50TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-121/15 SKartografické zobrazenia v geodetických aplikáciáchPRIF G 16
Ut
09:50-11:20N.T (od 27.02.2018) PriF.KHGD/N-mZXX-103/17 CTvorba, implementácia a hodnotenie verejných politíkPRIF B1 567
11:30-12:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-mZXX-103/17 PTvorba, implementácia a hodnotenie verejných politíkPRIF B1 567Škamlová, Buček, Plešivčák
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-124/15 PVybrané prírodovedné metódy a pramene pre fyzickogeografický výskumPRIF B1 435Pišút, Minár
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-124/15 CVybrané prírodovedné metódy a pramene pre fyzickogeografický výskumPRIF B1 435
Št
08:10-08:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-123/15 PRegionálna geoekológia ZemePRIF B1 320Falťan
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-123/15 CRegionálna geoekológia ZemePRIF B1 320
10:40-12:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-130/17 SŠpeciálny seminár (4)PRIF CH2 130
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie