Rozvrh hodín
1mZ-HDS* - humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF CH1 2Sabo
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 435, PRIF B1 567, PRIF B2 446, PRIF CH2 130, PRIF G 111, PRIF G 139Horňák (B1 435) Korec (G 111) Bleha (G139) Buček (B2 446) Slavík (Ch2 130) Kusendová (B1 567)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 PGeografia verejnej správyPRIF B1 301Slavík, Klobučník
09:50-10:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 CGeografia verejnej správyPRIF B1 301
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 PGeografia obchoduPRIF CH1 2Bučeková, Korec
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 CGeografia obchoduPRIF CH1 2
St
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-110/15 PKvalitatívne metódy v geografiiPRIF B2 231Rochovská, Buček
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-110/15 CKvalitatívne metódy v geografiiPRIF B2 231
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-136/16 PProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF B2 231Buček, Plešivčák, Klobučník
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-136/16 CProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF B2 231
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 PTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404Majo, Buček, Ondoš
18:10-18:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 CTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 PPopulačný vývoj SlovenskaPRIF CH2 130Kusendová, Majo
09:50-10:35TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 CPopulačný vývoj SlovenskaPRIF CH2 130
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 PDemografická analýza 2PRIF B1 225Bleha, Šprocha
12:20-13:05TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 CDemografická analýza 2PRIF B1 225
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 PTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF CH1 3Rusnák, Korec
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 CTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF CH1 3
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie