Rozvrh hodín
1mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF CH1 2Sabo
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 PKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
11:30-12:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKE/N-mEXX-112/15 SKrajinné plánovaniePRIF B2 333Pauditšová, Kozová
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-105/15 SDigitálna fotogrametriaPRIF G 111Prednáška
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-105/15 PMetódy geoekologického výskumuPRIF B1 435Falťan
10:40-11:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-105/15 CMetódy geoekologického výskumuPRIF B1 435
11:30-13:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-112/15 CVizualizácia kartografických modelov v GISPRIF G 17A
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-115/15 SMobilný GISPRIF G 17A
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-128/17 SŠpeciálny seminár (2)PRIF CH2 130
St
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
10:40-12:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 PPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKE/N-mEXX-113/15 SPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková
14:00-15:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-113/15 STvorba rozhodnutí v GISPRIF G 17A
15:40-17:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-114/15 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 2PRIF B2 301
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-102/15 SŠpeciálny seminár (2)PRIF G 139
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-107/15 SAplikovaný mapový jazykPRIF G 17A
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 PMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435Falťan, Ružek, PišútMetódy pedogeografického výskumu
09:50-10:35TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 CMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435Metódy pedogeografického výskumu
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 PMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435Falťan, Ružek, PišútMetódy biogeografického výskumu
12:20-13:05TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-104/15 CMetódy pedogeografického a biogeografického výskumuPRIF B1 435Metódy biogeografického výskumu
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-131/17 PPrírodné hrozby a rizikáPRIF B1 480Holec, Pišút, Minár, Jenčo
15:40-17:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-131/17 SPrírodné hrozby a rizikáPRIF B1 480
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-105/15 SDigitálna fotogrametriaPRIF G 16Seminár
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-113/15 CVyužitie počítačov vo fyzickogeografickom výskume (2)PRIF B2 301
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie