Rozvrh hodín
1ZIK* - geografia, geoinformatika a kartografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 PMatematika (2)PRIF CH1 2Rostás
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 SMatematika (2)PRIF CH1 2Janíková
14:00-14:45TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-001/15 CÚvod do geografických informačných systémovPRIF G 16
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-043/15 CPoužitie počítačov (2)PRIF G 16
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-001/15 PÚvod do geografických informačných systémovPRIF B1 320Mičietová, Bobáľová
09:50-11:20BLK (20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 CÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF B2 231, PRIF G 1620.02.201827.02.201806.03.201813.03.201820.03.201827.03.201803.04.201810.04.201817.04.201824.04.201801.05.201808.05.2018
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF CH1 3
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 PÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF B1 320Bobáľová, Krčmář, Kožuch
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-067/15 PZáklady kartografie (2)PRIF B2 446Mičietová, Feciskanin
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-067/15 CZáklady kartografie (2)PRIF B1 435
Št
13:10-13:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 305Blažík, Gurňák
Pi
08:10-08:55TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 CGeomorfológiaPRIF B1 435
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 PGeomorfológiaPRIF B1 301Holec, Minár
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00