Rozvrh hodín
1ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (od 19.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 PÚvod do geografie svetaPRIF B2 446Tolmáči, Danielová, Križan
10:40-11:25TYZ (od 19.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 SÚvod do geografie svetaPRIF B2 446Tolmáči, Danielová, Križan
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 SMatematika (2)PRIF CH1 2Janíková
13:10-13:55TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 CFyzická geografia (2)PRIF G 203Geomorfológia
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF CH1 1RužekBiogeografia
16:30-17:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 CFyzická geografia (2)PRIF CH1 1RužekBiogeografia
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 PMatematika (2)PRIF CH1 2Rostás
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B1 225
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF CH2 130Slavík, Klobučník
12:20-13:05TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF CH2 130
13:10-14:40N.T (od 27.02.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 CDemogeografia a demografia (1)PRIF G 111
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF CH1 3
17:20-18:50BLK (20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 CÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF G 16, PRIF G 20320.02.201827.02.201806.03.201813.03.201820.03.201827.03.201803.04.201810.04.201817.04.201824.04.201801.05.201808.05.2018
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 PÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF B1 320Bobáľová, Krčmář, Kožuch
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-046/15 PGeoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuPRIF G 111Kusendová, Bačík
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-046/15 CGeoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuPRIF G 111
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 PEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B1 435Tolmáči, Blažík
13:10-13:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 CEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B1 435
15:40-17:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 PDemogeografia a demografia (1)PRIF B2 304Bleha, Káčerová, Nováková
Št
13:10-13:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 305Blažík, Gurňák
14:00-14:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 PCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF B1 435Slavík
14:50-15:35TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 CCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF B1 435
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF B1 301Holec, MinárGeomorfológia
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00