Rozvrh hodín
3ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEF/N-bENS-049/15 PEnvironmental MonitoringPRIF B2 420AZvaríková, Fedor
09:50-10:35TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEF/N-bENS-049/15 CEnvironmental MonitoringPRIF B2 420AFedor
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKE/N-bENS-037/15 PEnvironmental AssessmentPRIF B2 333Žarnovičan, Pavličková
10:40-11:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKE/N-bENS-037/15 SEnvironmental AssessmentPRIF B2 333Žarnovičan, Pavličková
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEF/N-bENS-030/15 SBachelor Seminar 2PRIF B2 420AFedor
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bENS-051/15 CGeoinformatics and GISPRIF G 17A
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bENS-051/15 PGeoinformatics and GISPRIF B1 480Mičietová, Bobáľová, Feciskanin
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bENS-039/15 PNatural Hazards and RisksPRIF B1 480Pišút, Minár
16:30-17:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFGG/N-bENS-039/15 CNatural Hazards and RisksPRIF B1 480Pišút, Minár
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KEF/N-bENS-048/15 SApplied Conservation BiologyPRIF G 111Ružičková
10:40-11:25TYZ (od 22.02.2018) PriF.KEF/N-bENS-048/15 CApplied Conservation BiologyPRIF G 111Ružičková
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
12:20-13:50TYZ (od 22.02.2018) PriF.KIG/N-bENS-043/15 PMethods of Engineering Geological InvestigationPRIF G 203Adamcová, Vlčko
14:00-14:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KIG/N-bENS-043/15 CMethods of Engineering Geological InvestigationPRIF G 203
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie