Rozvrh hodín
1mGL-PD* - pedológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KPl/N-mEXX-103/15 SModelovanie v pedológiiPRIF B2 221BDlapa
11:30-12:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KPl/N-mEXX-103/15 CModelovanie v pedológiiPRIF B2 221BDlapa
Ut
07:20-08:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KPl/N-mEXX-102/15 PŠpeciálna pedofyzikaPRIF B2 221BDlapa, Rehák
09:00-09:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KPl/N-mEXX-102/15 CŠpeciálna pedofyzikaPRIF B2 221BRehák
11:30-13:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KPl/N-mEPD-109/15 SDeštrukcia pôdneho krytuPRIF B2 221BBielek
St
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KPl/N-mEPD-106/15 PZáklady poľnohospodárstvaPRIF B2 221BMasarovičová, Juráni
13:10-15:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KPl/N-mEPD-104/15 PGlobálne a regionálne aspekty hygieny pôdyPRIF B2 221BŠimkovic, Šimonovičová
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KPl/N-mEXX-112/15 PEkológia mikroorganizmovPRIF B2 221BŠimonovičová, Hanajík
10:40-12:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KPl/N-mEPD-105/15 PRastlinné spoločenstvá SlovenskaPRIF B2 221BMasarovičová, Vykouková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00