Rozvrh hodín
1ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-12:00N.T (od 27.02.2018) PriF.KOrCh/N-bENS-009/15 COrganic ChemistryPRIF CH2 402Kmentová
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KOrCh/N-bENS-009/15 POrganic ChemistryPRIF CH2 129Koiš
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KOrCh/N-bENS-012/15 SSeminar on Organic ChemistryPRIF CH2 129Koišnasadí sa po dohode
St
09:00-12:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-bENS-006/15 PZoologyPRIF B1 433Vďačný, Kodada
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KOrCh/N-bENS-009/15 SOrganic ChemistryPRIF CH2 129Koiš
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-bENS-006/15 CZoologyPRIF B1 433
Št
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-111/15 SProfessional English 2PRIF G 417Cihová
13:10-16:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KEk/N-bENS-008/15 PEcologyPRIF B2 407AKováč, Záhorská
16:30-18:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KEk/N-bENS-008/15 SEcologyPRIF B2 407A
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00