Rozvrh hodín
1E* - environmentalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KPl/N-bEXX-005/15 PPedológiaPRIF B2 404Dlapa, Juráni, Hrabovský
11:30-12:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KPl/N-bEXX-005/15 SPedológiaPRIF B2 404Dlapa, Juráni, Hrabovský
12:20-13:50TYZ (od 19.02.2018) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 CBiodiverzita 2PRIF B1 225ARužičková, Vykouková1. skupina
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEF/N-bEXX-038/15 SMetódy propagácie ochrany prírodyPRIF B2 304Nevřelová
11:30-13:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEF/N-bEXX-094/15 POchrana a využívanie prírodných zdrojovPRIF B1 307Molnárová, Šimkovic, Chmielewská, Fedor
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 CBiodiverzita 2PRIF B1 225ARužičková, Vykouková2. skupina
15:40-17:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402, PRIF CH2 403Čmelová, Bulko
St
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 POrganická chémiaPRIF B2 304Veverková
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKE/N-bEXX-092/15 PZáklady tvorby mápPRIF B2 446Pauditšová
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKE/N-bEXX-092/15 SZáklady tvorby mápPRIF B2 446Pauditšová
13:10-15:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 PBiodiverzita 2PRIF B2 304Žarnovičan, Masarovičová, Mičieta, Ružičková, Vykouková
Št
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKE/N-bEXX-072/17 SNárodné parky sveta IIPRIF CH1 2Labuda
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KOrCh/N-bEXX-011/15 SSeminár z organickej chémiePRIF G 111Mravec
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KOrCh/N-bEXX-011/15 SSeminár z organickej chémiePRIF G 139Némethová
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 PGeomorfológiaPRIF B1 301Holec, Minár
10:40-11:25TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 CGeomorfológiaPRIF B1 435
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00