Rozvrh hodín
3BCH* - Biological Chemistry - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJCh/N-bBCH-040/15 PLegislation and EthicsPRIF CH1 302Rosskopfová
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBCh/N-bBCH-020/15 SBachelor seminar 2PRIF B2 407AKováč, Horváth
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KOrCh/N-bBCH-033/15 POrganic Chemistry 2Putala
14:50-15:35TYZ (od 19.02.2018) PriF.KOrCh/N-bBCH-033/15 SOrganic Chemistry 2Putala
15:40-17:55TYZ (od 19.02.2018) PriF.KOrCh/N-bBCH-033/15 COrganic Chemistry 2Putala
Ut
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBCh/N-bBCH-023/15 PStructure and Functions of BiomoleculesPRIF CH1 224Mentel, Neboháčová, Mikušová, Horváth, Korduláková
12:20-13:05TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBCh/N-bBCH-023/15 SStructure and Functions of BiomoleculesPRIF CH1 224Mentel, Neboháčová, Mikušová, Horváth, Korduláková
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
17:20-18:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBCH-031/15 CHuman biochemical and genetic variabilityPRIF B1 529
15:40-17:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBCH-031/15 PHuman biochemical and genetic variabilityPRIF B1 529Siváková, Candráková Čerňanová
St
08:10-12:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBCh/N-bBCH-032/15 CAdvanced Practical in BiochemistryPRIF CH1 248, PRIF CH1 251Brázdovič, Neboháčová, Zemanová, Zeman, Cillingová, Čermákovácelý deň
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
Št
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KMB/N-bBCH-024/15 PBioinformaticsPRIF B2 117ASzemes, Turňa
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KMB/N-bBCH-024/15 SBioinformaticsPRIF B1 225nasadí sa po dohode
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00