Rozvrh hodín
2mC-AO* - anorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-14:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAgCh/N-mCAG-128/15 CCvičenie diplomantov 4vedúci DP
St
07:20-12:35TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAgCh/N-mCAG-128/15 CCvičenie diplomantov 4vedúci DP
Št
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAgCh/N-mCAG-129/15 CDiplomová prácavedúci DP
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie