Rozvrh hodín
2mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-15:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)Po-Ut celý deň
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-124/15 SŠpeciálny seminár z analytickej chémie(2)po dohode
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-118/15 SSeminár k diplomovej práci (2)po dohode
St
08:10-15:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)S-Š celý deň
Št
Pi
08:10-09:40TYZ (od 23.02.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-119/15 CDiplomová prácacelý deň
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00