Rozvrh hodín
1mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 SEnzymológiaPRIF CH1 222Sveráková, Horváth
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 PEnzymológiaPRIF CH1 222Horváth
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Valent, Zeman, Gaplovská
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-104/15 SSeminár z biochémie (1)PRIF CH1 222Mikušová, Korduláková
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF CH1 2Sabo
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-110/15 PKlinická biochémia a patobiochémia (1)TureckýLF UK
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Valent, Zeman, Gaplovská
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-119/15 PGenomikaPRIF CH1 222Brejová, Tomáška, Neboháčová, Vinař, Nosek, Valent, Bhatia, Kollár, Baráth
17:20-18:50TYZ (od 20.02.2018) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XBrejová, Vinař
St
08:10-11:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-103/15 CDiplomová práca z biochémie (2)Zemanová, Mikušovácelý deň
Št
08:10-11:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-103/15 CDiplomová práca z biochémie (2)Zemanová, Mikušovácelý deň
Pi
07:20-08:50TYZ (od 16.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BKordíková
09:50-11:20TYZ (od 23.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (2)PRIF CH1 222Polčic
12:20-13:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-120/15 SKryštalografia proteínov a nukleových kyselínDr. Urbániková, UMB SAV, po dohode
09:50-10:35TYZ (od 23.02.2018) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 PBiochémia fyziologických funkcií (2)Halčák, Líška, ĎurfínováLF UK
10:40-11:25TYZ (od 23.02.2018) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 SBiochémia fyziologických funkcií (2)Líška, ĎurfínováLF UK
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00