Rozvrh hodín
3SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-903/16 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (2)PRIF B2 407A
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 PBiodiverzitaPRIF CH1 3Fenďa, Stloukal
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 PHydrobiológia 2PRIF B2 404Beracko, Sporka, Krno, Lánczos, Bulánková, Derka, Rúfusová, Illyová
16:30-18:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 401SB sk. 1
10:40-12:10TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBo/N-bBXX-308/14 SSeminár z botaniky 4PRIF HERBAR R-26
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bBBG-006/10 PBiogeografiaPRIF B2 304Mičieta
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 401sk. 2
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-084/16 PVývinová biológiaPRIF B1 307Martinka, Pavlovič, Kodada, Demko, Lux
12:20-13:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-mBBG-123/15 PKaryosystematika 2PRIF HERBAR R-26Mičieta
St
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-002/14 PBioštatistika pre ekológovPRIF B2 407ABeracko, Krno
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-002/14 CBioštatistika pre ekológovPRIF B2 407A
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/5D2F/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (2)PRIF B1 401AStloukal
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bBEK-048/10 PEvolúcia ekosystémovPRIF B2 407AČerňanský, Klembara
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBo/N-bBBG-015/16 PGeobotanikaPRIF HERBAR R-26Kubalová, Mičieta, Miškovic
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBo/N-bBBG-015/16 CGeobotanikaPRIF HERBAR R-26
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBo/N-bBBG-902-1/5D38/00 SSeminár k bakalárskej práci z botaniky (2)PRIF HERBAR R-26
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-406/10 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 SBiodiverzitaPRIF B2 304
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
Pi
07:20-13:20TYZ (od 23.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-025/14 CBakalárska práca zo zoológie 2podľa dohody s vedúcim bak.práce
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie