Rozvrh hodín
3MB-AN* - medicínska biológia - antropológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 19.02.2018) PriF/N-bBMB-002/16 PBiofyzikaPRIF CH2 130Cvičenia budú prebiehať na Lekárskej fakulte v stredu od 16.30
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-029/16 PPaleoantropológiaPRIF B1 529Beňuš, Bodoriková
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-009/15 PBiochemická a genetická variabilita človekaPRIF B2 444Siváková, Candráková Čerňanová
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-903/16 SSeminár k bakalárskej práci z antropológie (2)PRIF B1 529
12:20-13:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-009/15 SBiochemická a genetická variabilita človekaPRIF B1 529
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-009/15 SBiochemická a genetická variabilita človekaPRIF B1 529
St
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2018) PriF/N-bBMB-001/16 PZáklady klinickej medicínyPRIF B2 302Hodosy
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2018) PriF/N-bBMB-002/16 CBiofyzikavýučba prebieha na Lekárskej fakulte
Št
09:00-12:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-008/15 CAntropologické metódy 2PRIF B1 529
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAn/N-bBAN-003/15 PEtnokultúrne a etnografické skupiny na SlovenskuBotiková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00