Rozvrh hodín
2mB-VI* - virológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 19.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4Vedúci DP
Ut
08:10-11:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4Vedúci DP
17:20-18:50TYZ (od 20.02.2018) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XBrejová, Vinař
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4Vedúci DP
Št
08:10-10:25TYZ (od 22.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-115/15 SSeminár k diplomovej práci z virológie 4Vedúci DP
10:40-12:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-115/15 SSeminár k diplomovej práci z virológie 4Vedúci DP
15:40-17:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KMV/N-mBVI-112/15 SSeminár z virológie 4PRIF B2 231
Pi
08:10-09:40TYZ (od 23.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-128/15 PVybrané kapitoly z virológieMistríkováVÚ SAV
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00