Rozvrh hodín
2mB-MI* - mikrobiológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 19.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-119/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 4Vedúci DP
12:20-14:35TYZ (od 19.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-118/15 SSeminár k diplomovej práci z mikrobiológie 4Vedúci DP
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-126/15 SSeminár z mikrobiológie 4PRIF B2 231
12:20-15:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-119/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 4Vedúci DP
17:20-18:50TYZ (od 20.02.2018) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XBrejová, Vinař
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-119/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 4Vedúci DP
Št
Pi
08:10-09:40TYZ (od 23.02.2018) PriF.KMV/N-mBMI-128/15 PVybrané kapitoly z virológieMistríkováVÚ SAV
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00