Rozvrh hodín
2B* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-006/15 CZoológia bezchordátovPRIF B2 402
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KMV/N-bBXX-026/15 PImunológiaPRIF CH1 2Šupolíková
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 PEkológiaPRIF B1 301Kováč, Záhorská, Derka
16:30-18:45TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. II
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-017/15 PFenológiaPRIF B1 305Országhová
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
12:20-14:35TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. I
16:30-18:00TYZ (od 19.02.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-113/15 PVšeobecná biológiaPRIF B1 305Tomáška
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 302Pažitková
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF B1 567sk. 1
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B1 320Holecová, Hulejová Sládkovičová, Garajová, Kúdelová
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
Ut
07:20-09:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. III
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
11:30-13:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. IV
14:00-16:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. V
16:30-18:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. VI
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-074/13 PPedobiológiaPRIF B1 307Fenďa, Šimonovičová, Dlapa, Krumpál, Čierniková, Dlapa
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 211BKordíková
11:30-13:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF B2 201sk. 3
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KMB/N-bBXX-029/15 PBiotechnológiaPRIF B1 301Mikulášová, Stuchlík, Turňa, Krahulec
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-019/15 POchrana faunyPRIF B2 302Kúdela, Krumpál
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF B1 567sk. 2
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Sabo
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bBXX-071/15 SSeminár z botaniky 2PRIF HERBAR R-26
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF B1 567sk. 4
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KMB/N-bBXX-031/15 SSeminár z biotechnológiePRIF B1 301
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 111Rózsová Wolfová
St
09:00-09:45TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bUBI-042/15 PEkológiaPRIF CH1 1Kováč, Záhorská, Derka
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-032/15 PForenzná biológia rastlín a živočíchovPRIF B1 567Martinka, Fenďa, Holecová, Vaculík, Mrva, Lux
18:10-18:55BLK (21.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-032/15 CForenzná biológia rastlín a živočíchovPRIF B2 13221.02.201828.02.201807.03.201814.03.201821.03.201828.03.201804.04.201811.04.201818.04.201825.04.201802.05.201809.05.2018
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
16:30-18:45TYZ (od 21.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 CFyziológia rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. VII
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bBXX-001/15 SEkológiaPRIF B2 201BI sk. 5
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
Št
08:10-10:25TYZ (od 22.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-030/15 PFyziológia rastlínPRIF B1 301Pavlovič, Blehová, Slováková, Lux
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-211/15 PEvolučná biológia (2)PRIF CH1 1Kováč, Radvánszky, Okuliarová, Demko
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-006/15 PZoológia bezchordátovPRIF B2 302Tirjaková, Hôrková, Christophoryová, Krumpál
15:40-18:40BLK (22.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-021/14 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová22.02.201801.03.201808.03.201815.03.201822.03.201829.03.2018
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF-FMFI.KAMŠ/N-bBXX-082/15 PMatematika pre biológovPRIF B1 320Kollár
10:40-12:10TYZ (od 23.02.2018) PriF-FMFI.KAMŠ/N-bBXX-082/15 SMatematika pre biológovPRIF B2 446Chudjaksk. B
12:20-13:50TYZ (od 23.02.2018) PriF-FMFI.KAMŠ/N-bBXX-082/15 SMatematika pre biológovPRIF B2 446Chudjaksk. C
12:20-13:50TYZ (od 23.02.2018) PriF-FMFI.KAMŠ/N-bBXX-082/15 SMatematika pre biológovPRIF B2 404Barančoksk. A
13:10-15:25TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFR/N-bBXX-031/15 EFytoremediácie – exkurzia
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00