Rozvrh hodín
1mB-ZO* - zoológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF CH1 2Sabo
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-122/15 SSeminár k diplomovej práci 2PRIF B1 401A
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-143/15 PBiológia moraPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
16:30-18:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-144/15 PEkológia hmyzuPRIF B1 401AFenďa
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-126/15 PPríroda orografických celkov SlovenskaPRIF B1 401AKúdela, Fenďa, Stloukal
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-127/15 PZoocenológiaPRIF B2 304Holecová
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-114/15 PVysokohorské ekosystémyPRIF B1 401AKocian, Országhová, Šibík
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-148/15 CVedecká fotografiaPRIF B1 401A
St
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF G 417Rizmanová
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-147/15 PLesnícka entomológiaPRIF B2 402Holecová
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-146/15 PIchtyológiaPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
16:30-17:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-142/15 PMetódy zoologického výskumu 2PRIF B2 402Országhová, Žiak, Mikulíček, Turčoková
17:20-18:05TYZ (od 21.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-142/15 CMetódy zoologického výskumu 2PRIF B2 402
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
Št
07:20-08:50TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-145/15 PEkológia synantropných živočíchovPRIF B1 401AChristophoryová, Krumpál
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-124/15 PPopulačná ekológia živočíchovPRIF B1 401AFenďa, Žiak
11:30-13:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 PSystematická entomológia 2PRIF B2 401Kúdela, Kodada
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 CSystematická entomológia 2PRIF B2 401
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-125/15 PPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 433Miklós, Országhová, Mikulíček
16:30-18:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-125/15 SPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 433
Pi
07:20-14:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-118/15 CDiplomová práca 2podľa dohody s vedúcim dipl.práce
07:20-09:35BLK (23.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-123/15 XDiplomová praxpodľa dohody s vedúcim dipl.práce23.02.201802.03.201809.03.201816.03.201823.03.201830.03.201806.04.201813.04.201820.04.201827.04.201804.05.201811.05.2018
07:20-08:05BLK (23.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-141/15 CMetódy zoologického výskumu 1podľa dohody s vyučujúcim23.02.201802.03.201809.03.201816.03.201823.03.201830.03.201806.04.201813.04.201820.04.201827.04.201804.05.201811.05.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00