Rozvrh hodín
3upMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00N.T (26.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-019-1/3443/00 CHumánna geografia (2)PRIF CH2 130Antoš
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-019-1/3443/00 PHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, SpišiakBIGE cvičenia po dohode
Ut
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
07:20-09:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 PRegionálna geografia sveta (3)PRIF CH1 3Blažík
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 SRegionálna geografia sveta (3)PRIF CH1 3Cákoci
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-023/10 SBakalársky seminárPRIF CH1 3Korec, Benová, Trizna, Zubriczký
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Labuda, Mázorová
Št
07:20-08:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči
08:10-08:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/15 PPravdepodobnosť a matematická štatistika (1)PRIF B2 304Mačutek
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KMANM/1-UMA-211/15 PMatematická analýza (3)PRIF G 139Kupka
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KMANM/1-UMA-211/15 CMatematická analýza (3)FMFI M VIIKupka, Vankúš
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UXX-934/10 SSeminár k bakalárskej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
Pi
09:50-11:20TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/15 CPravdepodobnosť a matematická štatistika (1)FMFI M XIILeššová
11:30-13:00TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 SFormalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ a SŠFMFI M XIČárska
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie