Rozvrh hodín
3upCHIT* - učitežstvo predmetov chémia a informatika - (Učitežské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUCH-020/12 CTechnika a didaktika školských pokusov z chémiePRIF CH2 202Drozdíková
13:10-14:40P.T (19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 SFyzikálna chémia 2PRIF CH2 301Olexová
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagy
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 PToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
14:50-15:35TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 SToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-341/15 KTvorba pedagogického softvéru (1)FMFI M IITomcsányiová
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-350/15 KProgramovanie v C#FMFI I H6Salanci
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-327/15 KProgramátorské etudy (1)FMFI M ITomcsányiová
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adáma
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adáma
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adáma
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adáma
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-102-1/4844/00 SVýpočtový seminár z fyzikálnej chémiePRIF G 111Janek
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-325/15 KProgramátorské etudy (2)FMFI F1 248Mészárosová
St
07:20-11:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 CFyzikálna chémia 2PRIF CH1 347Szabó
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJCh/N-bUCH-032-1/4A65/00 PJadrová chémiaPRIF B2 304Mátel
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 PFyzikálna chémia 2PRIF B2 304Olexová
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) FMFI.KZVI/1-UXX-332/10 SSociálne aspekty informatizácieFMFI M VIWinczer
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCAG-035/10 PAplikačný softvér v chémiiPRIF CH2 211Tatierskynasadí sa po dohode
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCAG-035/10 CAplikačný softvér v chémiiPRIF CH2 211Tatierskynasadí sa po dohode
Št
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UXX-237/15 SDigitálne technológie (4)FMFI F1 248Tomcsányiová
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UXX-936/13 SSeminár k bakalárskej práci z informatiky (1)FMFI I 032Tomcsányiová
18:10-19:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 KÚvod do tvorby webových dokumentovFMFI F1 248Kováčová
18:10-19:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 KLinuxFMFI F1 248Nagy
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00