Rozvrh hodín
3upCHAJ* - učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUCH-020/12 CTechnika a didaktika školských pokusov z chémiePRIF CH2 202Drozdíková
13:30-15:00TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANJde030/16 SPraktický jazyk - rozprávaniePDF Š-217McCullough, MedovičováPdF.KAJL/B-ANJ-031/14, PdF.KAJL/B-ANGde031/14, PdF.KAJL/B-ANJde030/16, PdF.KAJL/B-ANGde030/16
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagy
13:10-14:40P.T (19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 SFyzikálna chémia 2PRIF CH2 301Olexová
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
17:00-18:30TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANJ-031/14 SPraktický jazyk - rozprávaniePDF Š-357BojoPdF.KAJL/B-ANJ-031/14, PdF.KAJL/B-ANGde031/14, PdF.KAJL/B-ANJde030/16, PdF.KAJL/B-ANGde030/16
12:00-13:30TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde027/14 SKrajinoveda USAPDF Š-217McCullough, Medovičová
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 PToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
14:50-15:35TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 SToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
Ut
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-102-1/4844/00 SVýpočtový seminár z fyzikálnej chémiePRIF G 111Janek
St
07:20-11:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 CFyzikálna chémia 2PRIF CH1 347Szabó
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJCh/N-bUCH-032-1/4A65/00 PJadrová chémiaPRIF B2 304Mátel
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 PFyzikálna chémia 2PRIF B2 304Olexová
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCAG-035/10 PAplikačný softvér v chémiiPRIF CH2 211Tatierskynasadí sa po dohode
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde001/16 PÚvod do štúdia anglického jazykaPDF Š-208RepkaK prednáške si treba zapísať aj seminár.spojené PdF.KAJL/B-ANGde001/16, PdF.KAJL/B-ANGde001/14
09:45-10:30TYZ (od 21.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde001/16 SÚvod do štúdia anglického jazykaPDF Š-208RepkaPdF.KAJL/B-ANGde001/16, PdF.KAJL/B-ANGde001/14
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCAG-035/10 CAplikačný softvér v chémiiPRIF CH2 211Tatierskynasadí sa po dohode
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00