Rozvrh hodín
3upBIGE* - učiteľstvo predmetov biológia a geografia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 PZáklady fyziológie rastlínPRIF CH1 2Lukačová, Vaculík, Slováková
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 PZoológia chordátovPRIF B1 307Országhová
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KMB/N-bUBI-024-1/383C/00 PMolekulová a bunková biológiaPRIF B1 307Grones
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-019-1/3443/00 PHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, SpišiakBIGE cvičenia po dohode
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFR/N-bBFR-020/12 PFytoremediáciePRIF CH1 2Lukačová, Vaculík, Lux
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 CZoológia chordátovPRIF B1 433Miklós, Žiak, Mikulíček
10:40-12:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Labuda, Mázorová
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
07:20-09:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 PRegionálna geografia sveta (3)PRIF CH1 3Blažík
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 SRegionálna geografia sveta (3)PRIF B1 567Danielová
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-023/10 SBakalársky seminárPRIF CH1 3Korec, Benová, Trizna, Zubriczký
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 CFyziológia rastlínPRIF B2 107
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Jedlička, Degma
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-056/15 PÚžitkové rastlinyPRIF HERBAR R-26Dušička, Jančovičová, Zahradníková
Št
07:20-08:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči
08:10-08:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-015/11 PEtológia hmyzuPRIF B1 567Holecová
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 225Kúdela, Fenďa, Degma
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-103/15 POrnitológiaPRIF B2 201Országhová, Turčoková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie