Rozvrh hodín
2upMACH* - učiteľstvo predmetov chémia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
Ut
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 PGeometria (2)PRIF B2 404Polednová
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 307Bodoriková
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
Št
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
12:20-13:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-101/15 PMatematická analýza (1)PRIF B2 446Kupka, Slavíčková
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-113/15 CSeminár zo školskej matematiky (1)PRIF B2 446Kubáček, Vankúš
Pi
08:10-09:40TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-101/15 CMatematická analýza (1)FMFI M XIKupka, Slavíčková, Dillingerová
09:50-11:20TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 CGeometria (2)FMFI M XIPolednová
11:30-13:00TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 SFormalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ a SŠFMFI M XIČárska
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00