Rozvrh hodín
2upGEIT* - učiteľstvo predmetov geografia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-201/15 KMatematika pre učiteľov informatiky (3)FMFI M IVBezáková
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-025/15 PPedogeografiaPRIF CH1 1Pišút, Jenčo
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 PZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík, Klobučník
18:10-18:55TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 CZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
07:20-08:50N.T (27.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319MázorováBIGE sk 2
09:50-11:20N.T (27.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-026/15 CDemogeografiaPRIF CH2 130Szabo
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 PProgramovanie (3)FMFI M ITomcsányiová
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 CProgramovanie (3)FMFI I H4Mészárosová
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (1)FMFI I 032Mayerová
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 529Bodoriková
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-026/15 PDemogeografiaPRIF B1 305Bleha, Káčerová, Nováková
14:50-17:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF G 245PolčákHydrológia a hydrogeografia
17:20-18:50N.T (28.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 PDigitálne technológie 1PRIF B1 307Brestenská
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
17:20-18:50P.T (21.09.2016) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF G 245Polčák
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAI/1-MXX-491/15 KIntegrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchFMFI I 009Mendelová
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 SSeminár z matematických štruktúrFMFI M VIWinczer
11:30-13:00N.T (29.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková
13:10-13:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF B2 404Haláková
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
16:30-17:15TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF G 139Hrubišková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00