Rozvrh hodín
2upCHIT* - učiteľstvo predmetov chémia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-201/15 KMatematika pre učiteľov informatiky (3)FMFI M IVBezáková
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
Ut
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 PProgramovanie (3)FMFI M ITomcsányiová
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 CProgramovanie (3)FMFI I H4Mészárosová
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (1)FMFI I 032Mayerová
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 307Bodoriková
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAI/1-MXX-491/15 KIntegrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchFMFI I 009Mendelová
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 SSeminár z matematických štruktúrFMFI M VIWinczer
12:20-13:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00