Rozvrh hodín
2upCHAJ* - učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
12:00-13:30TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde027/14 SKrajinoveda USAPDF Š-217McCullough, Medovičová
13:30-15:00TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANJde030/16 SPraktický jazyk - rozprávaniePDF Š-217McCullough, MedovičováPdF.KAJL/B-ANJ-031/14, PdF.KAJL/B-ANGde031/14, PdF.KAJL/B-ANJde030/16, PdF.KAJL/B-ANGde030/16
17:00-18:30TYZ (od 19.09.2016) PdF.KAJL/B-ANJ-031/14 SPraktický jazyk - rozprávaniePDF Š-357BojoPdF.KAJL/B-ANJ-031/14, PdF.KAJL/B-ANGde031/14, PdF.KAJL/B-ANJde030/16, PdF.KAJL/B-ANGde030/16
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-17:50P.T (19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 347Szabó
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde001/16 PÚvod do štúdia anglického jazykaPDF Š-208RepkaK prednáške si treba zapísať aj seminár.spojené PdF.KAJL/B-ANGde001/16, PdF.KAJL/B-ANGde001/14
09:45-10:30TYZ (od 21.09.2016) PdF.KAJL/B-ANGde001/16 SÚvod do štúdia anglického jazykaPDF Š-208RepkaPdF.KAJL/B-ANGde001/16, PdF.KAJL/B-ANGde001/14
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 307Bodoriková
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 303Janek
16:30-17:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 302Hrubišková
17:20-18:50N.T (28.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 PDigitálne technológie 1PRIF B1 307Brestenská
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
Št
11:30-13:00N.T (29.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková
13:10-13:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF B2 404Haláková
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
15:40-17:10P.T (22.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Nagy
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
12:20-13:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF B2 446Ostrovský
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00