Rozvrh hodín
2mupMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-128/15 PGeografia náboženstievPRIF B1 320Majo, Nováková
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 118
13:10-15:25TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-112/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (2)PRIF CH2 130Kupka
15:40-17:55TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-106/15 SDidaktika matematiky (2)FMFI M 112Kohanová
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-121/15 PFilozofická antropológia a axiológiaPRIF B1 305Adámať
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-116/15 SRétorika pre učiteľovPRIF CH1 3Adámať
13:10-15:25TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KMANM/2-UMA-211/15 SSeminár z dejín matematiky (1)FMFI M IKubáček
15:40-17:10TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 SSeminár k diplomovej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
17:20-18:50TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-124/15 PGlobálne trendy vývoja spoločnostiPRIF B1 567Kasala, Lauko
11:30-13:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUGE-109/15 CTerénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírodePRIF B1 319
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-117/15 STvorba edukačných webstránokPRIF CH2 319Nagy, Nagy
Št
11:30-13:45TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-162/15 KNeeuklidovské geometrieFMFI M 116Polednová
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)FMFI M 112Uherčíková
15:40-17:55TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-259/15 SDidaktika matematiky v praxi (1)PRIF B2 404Fraasová
15:40-17:55TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-114/15 SNové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematikyPRIF B2 304Kamrlová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie