Rozvrh hodín
2mupBIMA* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAn/N-mBAN-117/15 PKlinická antropológiaPRIF B1 529Neščáková, Siváková
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-119/15 PBiologické inváziePRIF B2 407AKováč, Števove
15:40-17:55TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-106/15 SDidaktika matematiky (2)FMFI M 112Kohanová
09:00-10:30P.T (19.09.2016) PriF.KAn/N-mUBI-032/15 CAntropológia pre pedagógovPRIF B2 444Dörnhöferová
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 118
13:10-15:25TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-112/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (2)PRIF CH2 130Kupka
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-121/15 PFilozofická antropológia a axiológiaPRIF B1 305Adámať
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-116/15 SRétorika pre učiteľovPRIF CH1 3Adámať
13:10-15:25TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KMANM/2-UMA-211/15 SSeminár z dejín matematiky (1)FMFI M IKubáček
15:40-17:10TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 SSeminár k diplomovej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
17:20-18:50TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-mBZO-154/15 PZoogeografiaPRIF B1 401AHolecová
St
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-117/15 PHydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchovPRIF B2 407AKrno, Derka
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-117/15 STvorba edukačných webstránokPRIF CH2 319Nagy, Nagy
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-120/15 PBehaviorálna ekológiaPRIF B2 407ADerka
Št
08:10-09:40N.T (29.09.2016) PriF.KAn/N-mUBI-032/15 PAntropológia pre pedagógovPRIF B2 304Dörnhöferová, Beňuš, Uhrová, Candráková Čerňanová, Bodoriková
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-mUBI-105/15 SVyučovanie biológie s podporou digitálnych technológiíPRIF CH2 319
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KEk/N-bUBI-041-1/3A34/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)FMFI M 112Uherčíková
15:40-17:55TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-259/15 SDidaktika matematiky v praxi (1)PRIF B2 404Fraasová
11:30-13:45TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-162/15 KNeeuklidovské geometrieFMFI M 116Polednová
15:40-17:55TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-114/15 SNové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematikyPRIF B2 304Kamrlová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie