Rozvrh hodín
1upMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 CKombinatorikaPRIF CH1 3Sleziak
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KMANM/1-UMA-131/15 CRepetitórium školskej matematiky (1)FMFI M IKubáček
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 PLineárna algebraFMFI M IČinčura, Sleziak
Ut
11:30-12:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZVS-023/15 PZáklady matematikyPRIF CH1 1Nováková
12:20-13:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZVS-023/15 CZáklady matematikyPRIF CH1 1Nováková
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B1 301Veselský
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 PKombinatorikaFMFI M IVSleziak
12:20-13:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 CKartografiaPRIF B2 404Feciskanin
St
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 CLineárna algebraPRIF B2 446Činčura, Sleziak
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 111Veselský
Št
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 PKartografiaPRIF CH1 2Feciskanin
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 PÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči, Križan
16:30-17:15TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 SÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči, Križan
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bUXX-001/15 PPodporné prírodovedné predmety – Výzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Krajčovič, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Bleha, Nováková
09:00-10:30N.T (30.09.2016) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 307Nováková
10:40-11:25TYZ (od 23.09.2016) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B1 305Dulanská
11:30-13:00TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 SFormalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ a SŠFMFI M XIČárska
09:00-10:30TYZ (od 23.09.2016) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B1 305Dulanská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie