Rozvrh hodín
1upCHFY* - učiteľstvo predmetov chémia a fyzika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
12:20-13:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
Ut
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B1 301Veselský
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-160/15 KKalkulus pre učiteľov fyzikyFMFI F2 126Velmovská
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-111/15 CMechanikaFMFI F2 126Horváth
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-181/15 CDoplnkové cvičenia z mechanikyFMFI F1 151Horváth
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 111Veselský
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KOrCh/N-bCXX-012/15 PPerspektívy chémiePRIF B1 320Černušák, Velič, Rosskopfová, Putala, Billik, Jesenák
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-120/15 PMatematické metódy vo fyzike (1)FMFI M IIVelmovská
09:50-10:35TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-120/15 CMatematické metódy vo fyzike (1)FMFI M IIVelmovská
10:40-12:55TYZ (od 22.09.2016) FMFI.KTFDF/1-UFY-111/15 PMechanikaFMFI F2 126Horváth
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 1Tatiersky
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bUXX-001/15 PPodporné prírodovedné predmety – Výzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Krajčovič, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská
14:50-17:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 205Billik
Pi
09:00-10:30BLK (23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 2Tatiersky23.09.201630.09.201607.10.201614.10.201621.10.201628.10.201604.11.201616.12.2016
10:40-12:10TYZ (od 23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 301Šimon
12:20-13:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 301Tatiersky
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00