Rozvrh hodín
1upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 205Chrappovásk. 3
12:20-13:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
08:10-11:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Mikušsk.2
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBo/N-bBXX-070/15 SSeminár z botaniky 1PRIF B1 567
10:40-12:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-23sk. A
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B1 301Veselský
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B2 404Veselskýsk. I
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B2 201Veselskýsk. II
08:10-09:40BLK (20.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-27sk. A; 7.-13. týždeň20.09.201627.09.201604.10.201611.10.201618.10.201625.10.201601.11.201608.11.201615.11.201622.11.201629.11.201606.12.201613.12.2016
10:40-12:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 132sk B
St
07:20-08:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 CProtistológiaPRIF B2 402
10:40-12:10BLK (21.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-27sk. B; 7.-13. týždeň21.09.201628.09.201605.10.201612.10.201619.10.201626.10.201602.11.201609.11.201616.11.201623.11.201630.11.201607.12.201614.12.2016
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 PBotanika 1PRIF CH1 2Mišíková, Jančovičová
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 PCytológia a anatómia rastlínPRIF CH1 2Martinka, Vaculík, Švubová, Blehová, Luxnenasadené cvičenia po dohode s vyučujúcim
16:30-18:00BLK (21.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 PMorfológia rastlínPRIF CH1 2Mičieta, Miškovic1.-6. týždeň21.09.201628.09.201605.10.201612.10.201619.10.201626.10.201602.11.201609.11.201616.11.201623.11.201630.11.201607.12.201614.12.2016
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 132sk A
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KOrCh/N-bCXX-012/15 PPerspektívy chémiePRIF B1 320Černušák, Velič, Rosskopfová, Putala, Billik, Jesenák
Št
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 1Tatiersky
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF G 111sk. 2+3
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF G 111Petrask. 2 + 3
14:50-17:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Mikušsk.1
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bUXX-001/15 PPodporné prírodovedné predmety – Výzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Krajčovič, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská
15:40-17:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-23sk. B
09:00-10:30BLK (23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 2Tatiersky23.09.201630.09.201607.10.201614.10.201621.10.201628.10.201604.11.201616.12.2016
10:40-12:10TYZ (od 23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 301Šimonsk.1
12:20-13:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 301Tatierskysk. 1
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00