Rozvrh hodín
1mupMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská
12:20-14:35TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-104/15 SÚvod do didaktiky matematikyPRIF B2 446Kamrlová
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-257/15 SMetódy riešenia matematických úloh (1)PRIF B1 320Slavíčková
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-100/15 PMetodológia pedagogického výskumuPRIF CH1 3Prokša
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-109/15 PAktuálne problémy v biogeografiiPRIF B1 435Falťan, Ružek
12:20-13:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Tolmáči, Križan
13:10-13:55TYZ (od 20.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Tolmáči, Križan
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-151/15 SDidaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredíFMFI M 115Dillingerová
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-109/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (1)PRIF CH2 151
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 PSociálna geografiaPRIF G 203Rochovská
13:10-14:40P.T (20.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF B2 446Rochovskásk. 2
17:20-18:50TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš
10:40-12:55TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-207/15 KElementárna teória kvadratických útvarovFMFI M VBožek, Bátorová
13:10-14:40N.T (27.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF B2 446Rochovskásk. 1
St
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mUGE-100/15 SRegionálna geografia SlovenskaPRIF G 111Barlík
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUGE-102/15 PDidaktika geografie (1)PRIF CH2 130Likavský, Karolčík
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mUGE-101/15 PRegionálna geografia svetaPRIF B1 307Danielová, Gurňák
16:30-18:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUGE-102/15 SDidaktika geografie (1)PRIF CH2 118
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-102/15 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 307Gurňák
Št
07:20-09:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mUGE-100/15 PRegionálna geografia SlovenskaPRIF B1 540Rajčáková, Križan, Lauko
12:20-13:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 PSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 CSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-108/15 SAktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaníPRIF CH2 118
11:30-13:00N.T (29.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mUGE-101/15 SRegionálna geografia svetaPRIF B1 567Zubriczký
14:50-17:05BLK (22.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 117Cibulkovádruhý blok po dohode22.09.201629.09.201606.10.201613.10.201620.10.201627.10.201603.11.201610.11.201617.11.201624.11.201601.12.201608.12.201615.12.2016
Pi
09:00-12:00BLK (11.11.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-107/15 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy11.11.201618.11.201625.11.2016
09:50-11:20TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-163/12 SFormalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠFMFI M XBelan
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie