Rozvrh hodín
1mupMACH - učiteľstvo predmetov chémia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská
12:20-14:35TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-104/15 SÚvod do didaktiky matematikyPRIF B2 446Kamrlová
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-257/15 SMetódy riešenia matematických úloh (1)PRIF B1 320Slavíčková
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-100/15 PMetodológia pedagogického výskumuPRIF CH1 3Prokša
10:40-12:55TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-207/15 KElementárna teória kvadratických útvarovFMFI M VBožek, Bátorová
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-151/15 SDidaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredíFMFI M 115Dillingerová
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-109/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (1)PRIF CH2 151
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-107/15 SVyučovanie chémie s podporou DTPRIF CH2 319Nagy
17:20-18:50TYZ (od 20.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-103/15 PDidaktika chémie 1PRIF B2 304Prokša
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-105/15 CDidaktika školských pokusov z chémie 1PRIF CH2 202Drozdíková
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-mUCH-103/15 SDidaktika chémie 1PRIF CH2 117Cibulková
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KOrCh/N-mUCH-100/15 PVybrané kapitoly z organickej chémiePRIF B2 404Mečiarová
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KOrCh/N-mUCH-100/15 SVybrané kapitoly z organickej chémiePRIF B2 404Fülöpová
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KOrCh/N-mUCH-101/15 PZelená chémiaPRIF CH2 401Mečiarová
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-108/15 SAktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaníPRIF CH2 118
14:50-17:05BLK (22.09.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 117Cibulkovádruhý blok po dohode22.09.201629.09.201606.10.201613.10.201620.10.201627.10.201603.11.201610.11.201617.11.201624.11.201601.12.201608.12.201615.12.2016
Pi
09:00-12:00BLK (11.11.2016) PriF.KDPP/N-mUXX-107/15 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy11.11.201618.11.201625.11.2016
09:50-11:20TYZ (od 23.09.2016) FMFI.KAGDM/2-UMA-163/12 SFormalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠFMFI M XBelan
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00