Rozvrh hodín
2PALB* - paleobiológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
14:50-17:50N.T (26.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 CMolekulárna biológiaPRIF B2 216
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBo/N-bBXX-070/15 SSeminár z botaniky 1PRIF B1 567
12:20-13:50TYZ (od 20.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-100/15 PHistorická a stratigrafická geológia (1)PRIF B1 567Aubrecht
14:00-14:45TYZ (od 20.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-100/15 CHistorická a stratigrafická geológia (1)PRIF B1 567Aubrecht
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-071/10 PZáklady muzeológiePRIF B2 446Kautman, Kodada
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BPažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGe/N-bBXX-037/15 CGenetikaPRIF B1 526
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGe/N-bCBI-006-1/3226/00 PGenetikaPRIF B1 301Gálová
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-103/15 PSystematická paleontológia bezchordátov (1)PRIF G 201Reháková, Hlavatá Hudáčková
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-103/15 CSystematická paleontológia bezchordátov (1)PRIF G 201
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bBUB-003/15 PEvolučná biológia 1PRIF CH1 1Krajčovič, Dušinský
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-102/15 PSystematická paleobotanikaPRIF G 201Kováčová
15:40-17:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGP/N-bGZL-102/15 CSystematická paleobotanikaPRIF G 201
Pi
10:40-12:10TYZ (od 23.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00