Rozvrh hodín
1mGL-PA* - paleontológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGP/N-mGPA-029/15 PPaleoekológiaPRIF G 201Reháková, Kováčová
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGP/N-mGPA-100/15 PMikropaleontológiaPRIF G 201Hlavatá Hudáčková, Kováčová
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGP/N-mGPA-100/15 CMikropaleontológiaPRIF G 201
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KGP/N-mGPA-103/15 PPaleontológia (2)PRIF G 201Sabol
11:30-13:45TYZ (od 20.09.2016) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
St
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGP/N-mGZL-013/15 SSeminár z geológie Západných Karpát (1)PRIF G 213
14:00-14:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGP/N-mGDG-001/15 PMikrofaciálna analýzaPRIF G 312Sýkora, Aubrecht
14:50-17:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGP/N-mGDG-001/15 CMikrofaciálna analýzaPRIF G 312
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00