Rozvrh hodín
1mGL-IH* - inžinierska geológia a hydrogeológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 PMechanika hornín (2)PRIF G 130Greif
11:30-12:15TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-121/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (1)PRIF G 130
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
11:30-12:15TYZ (od 19.09.2016) PriF.KIG/N-mGIH-104/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (1)PRIF G 130
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 CMechanika hornín (2)PRIF G 130
10:40-11:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-116/15 SLegislatíva o vodáchPRIF G 105
11:30-13:45TYZ (od 20.09.2016) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 PMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130Adamcová
15:40-17:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 CMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130
St
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-124/15 PVplyv skládok, odkalísk a environmentálnych záťaží na geologické prostrediePRIF G 130Adamcová, Ženišová, Fľaková
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 PHydrogeochémia (2)PRIF G 105Ženišová, Fľaková
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 CHydrogeochémia (2)PRIF G 105
Št
12:20-13:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 PPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105Fendek
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 CPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00