Rozvrh hodín
3ZRR* - geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 19.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-104/10 PRurálna geografiaPRIF G 203Zubriczký
10:40-11:25TYZ (od 19.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-104/10 SRurálna geografiaPRIF G 203Zubriczký
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF B1 540Karlíksk. 2
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFGG/N-bZVS-016/10 PÚvod do ochrany krajinyPRIF G 203Falťan
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BPažitková
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-019/15 PSociológia pre geografovPRIF B1 307Fila
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZHG-020/15 CSociológia pre geografovPRIF B1 307Fila
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
St
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-020/11 SSeminár k bakalárskej práci z GRRaEI 1PRIF B1 540Laukosk. A
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-020/11 SSeminár k bakalárskej práci z GRRaEI 1PRIF B1 540Laukosk. B
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 PUrbánna geografiaPRIF B1 435Danielová, Šveda
14:00-14:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 SUrbánna geografiaPRIF B1 435Danielová, Šveda
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF CH2 301Gazdask. 3
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF CH2 301Bilkovásk. 1
Št
07:20-08:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031/10 PGeografia mikroregiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
08:10-08:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031/10 SGeografia mikroregiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
09:00-10:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-033/10 PGeografia Slovenska (2)PRIF B1 301Tolmáči, Cákoci, Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 PRegionálna geografia sveta - makroregiónyPRIF B1 320Blažík, Kasala
13:10-14:40N.T (29.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 SRegionálna geografia sveta - makroregiónyPRIF B1 567Zubriczkýsk. B
15:40-16:25TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 PProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 CProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
13:10-14:40P.T (22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 SRegionálna geografia sveta - makroregiónyPRIF B1 567Zubriczkýsk. A
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie