Rozvrh hodín
3ZEkP* - geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF B1 540Karlík
13:10-15:25TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-023/11 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 1PRIF B2 301Druga
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFGG/N-bZVS-016/10 PÚvod do ochrany krajinyPRIF G 203Falťan
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BPažitková
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 PÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B1 307Fargašová, Ružičková, Nevřelová
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
St
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-025/15 SSeminár k bakalárskej práci z geoekológie 1PRIF B2 302Trizna
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-310/10 PGPS – Globálne polohové systémyPRIF G 17AMičietová, Kožuch
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-028/15 PKlimatické zmeny v priestore a časePRIF B2 231Polčák
12:20-13:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-038/15 CGeografia cestovného ruchuPRIF B1 305Bačík, Klobučník
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-306/10 SGK 4 Počítačová kartografia a mapový jazykPRIF G 16Benová
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-017/15 PPočítačová tvorba mápPRIF CH1 1Kusendová, Bačík, Slavík, Majonenasadené cvičenia po dohode
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-038/15 PGeografia cestovného ruchuPRIF B1 305Bačík, Klobučník
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-bZFG-028/15 CKlimatické zmeny v priestore a časePRIF B2 231Polčák
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-310/10 CGPS – Globálne polohové systémyPRIF G 17AMičietová, Kožuch
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-033/10 PGeografia Slovenska (2)PRIF B1 301Tolmáči, Cákoci, Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-bEXX-202/10 PEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF CH1 3Novanská, Pavličková, Kozová
12:20-13:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-bEXX-202/10 SEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF CH1 3Novanská, Pavličková
14:00-14:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-032/10 PGeografická regionalizácia a systematika (1)PRIF B1 320Falťan
14:50-15:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-032/10 CGeografická regionalizácia a systematika (1)PRIF B1 320Súľovský
15:40-16:25TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 PProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 CProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie