Rozvrh hodín
2mZ-RG* - regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-127/15 SMetódy tvorby vedeckých publikáciíPRIF B1 528Križan
St
09:00-11:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-115/15 SOchrana a tvorba životného prostredia a jej ekonomické a právne aspektyPRIF B1 435Švecová
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-124/15 PGlobálne trendy vývoja spoločnostiPRIF B1 528Kasala
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-118/15 SPrípadové štúdie v regionálnom rozvojiPRIF B1 540Švecová, Rajčáková
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 PPolitická geografiaPRIF G 203Buček, Plešivčák
Št
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-119/15 PRegionálna geografia krajín strednej Európy 1PRIF B1 540Gurňák, Lauko
12:20-14:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-126/15 PRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (3)PRIF B1 540Danielová, Blažík, Gurňák
14:50-15:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-mZRG-126/15 CRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (3)PRIF B1 540Danielová, Blažík, Gurňák
10:40-12:10P.T (22.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 CPolitická geografiaPRIF CH2 201Plešivčáksk. 1
12:20-13:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-121/15 POchrana krajinyPRIF B1 320Falťan, Machová
10:40-12:10N.T (29.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 CPolitická geografiaPRIF CH2 201Plešivčáksk. 2
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie