Rozvrh hodín
2ZRR* - geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-12:15TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-013/15 CFyzická geografia (3)PRIF B1 301LabudováHydrogeografia a hydrológia
12:20-13:05TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-013/15 CFyzická geografia (3)PRIF B1 301Pišút, JenčoPedogeografia a pedológia
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-013/15 PFyzická geografia (3)PRIF CH1 1Pišút, JenčoPedografia a pedogeografia cvičenia po dohode
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-bZXX-013/15 PFyzická geografia (3)PRIF CH1 1Trizna, PolčákHydrológia a hydrogeografia cvičenia po dohode
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-095/15 PGeografia sídielPRIF CH1 1Slavík
18:10-18:55TYZ (od 19.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-095/15 CGeografia sídielPRIF CH1 1Slavík
Ut
08:10-09:40N.T (27.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-016/15 CDemogeografia a demografia (2)PRIF CH2 130Kakaš
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-076/10 SŠpanielský jazyk pre GRR 1PRIF G 111
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-034/15 CPočítačová tvorba mápPRIF B2 301Bačíksk. A
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-034/15 CPočítačová tvorba mápPRIF B2 301Bačíksk. B
17:20-18:50N.T (27.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-094/15 CGeografia priemyslu a dopravyPRIF B1 307Lehocký
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Dugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BPažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-017/15 PPočítačová tvorba mápPRIF CH1 1Kusendová, Bačík, Slavík, Majonenasadené cvičenia po dohode
Št
08:10-08:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-028/15 PEurópska únia - európske inštitúcie a spoločné politikyPRIF B1 435Švecová
09:00-09:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-028/15 CEurópska únia - európske inštitúcie a spoločné politikyPRIF B1 435Švecová
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-094/15 PGeografia priemyslu a dopravyPRIF B1 301Horňák
12:20-14:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KRGOPK/N-bZRG-026/15 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 1PRIF B1 435Rajčáková
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KHGD/N-bZXX-016/15 PDemogeografia a demografia (2)PRIF B1 301Bleha, Káčerová, Nováková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie