Rozvrh hodín
1mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-109/15 SMapovanie a mapové aplikácie v praxi: OpenStreetMap IIPRIF G 17A
13:10-15:25TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-108/15 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 1PRIF B2 301Druga
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-100/15 SŠpeciálny seminár (1)PRIF B1 435seminár pre fyzických geografov
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-109/15 PAktuálne problémy v biogeografiiPRIF B1 435Falťan, Ružek
12:20-14:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF B1 435Durmeková, Holec, MinárMetódy geomorfologického výskumu
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-100/15 SŠpeciálny seminár (1)PRIF CH2 130Mičietováseminár pre kartografov
09:50-10:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 PNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 16Mičietová, Kožuch
10:40-11:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 CNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 16Mičietová, Kožuch
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičová
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-108/15 SHistorické mapy ako zdroj informácií o krajinePRIF G 16Benová
11:30-13:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-112/15 CVyužitie počítačov vo fyzickogeografickom výskume (1)PRIF B2 301Druga
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF G 17AKožuch
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF B1 480Kožuch
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Št
08:10-10:25TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-101/15 PMetódy projektovania geografických informačných zdrojovPRIF B1 320Mičietová, Harciníková, Vališ
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-111/15 CSpráva mapového servera GeoServerPRIF G 16Feciskanin
14:00-16:15TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH2 130Durmeková, Holec, MinárMetódy litogeogrfického výskumu
Pi
07:20-09:35TYZ (od 23.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-117/15 PMetódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS.PRIF G 203Benová, Feciskanin
09:50-12:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-117/15 SMetódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS.PRIF G 203Benová, Feciskanin
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie