Rozvrh hodín
2mE-GC* - environmentálna geochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-148/15 PRegionálna geochémiaPRIF G 242Ďurža, Lánczos, Khun
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-149/15 PNetradičné zdroje uhľovodíkov a ich vplyv na životné prostrediePRIF G 242Milička
12:20-13:05TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-149/15 SNetradičné zdroje uhľovodíkov a ich vplyv na životné prostrediePRIF G 242Milička
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 POdpadyPRIF B2 420AChmielewská
11:30-12:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 SOdpadyPRIF B2 420A
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-150/15 SDiplomový seminár (1)PRIF G 242Ďurža, Khun
Št
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-147/15 PBiogeochémiaPRIF G 242Milička
14:50-15:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGCh/N-mEEG-147/15 CBiogeochémiaPRIF G 242Milička
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00