Rozvrh hodín
1mE-PM* - environmentálne plánovanie a manažment - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
10:40-12:55TYZ (od 19.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-100/15 SUdržateľný rozvoj – od teórie k praxiPRIF B2 333Novanská, Kozová
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-09:45TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-101/15 PInformačné systémy o životnom prostredí a monitoringPRIF B2 301Lehotská, Pauditšová
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-101/15 SInformačné systémy o životnom prostredí a monitoringPRIF B2 301Lehotská, Pauditšová
12:20-14:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-107/15 SFlóra a vegetácia vybraných typov biotopovPRIF G 139Žarnovičan
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKE/N-mEXX-115/15 PGeografické informačné systémy 1PRIF B2 301Pauditšová
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKE/N-mEXX-115/15 CGeografické informačné systémy 1PRIF B2 301Pauditšová
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-108/15 SZáklady agroekológiePRIF G 139Labuda
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 PÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák
15:40-16:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 SÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák
Št
09:00-09:45TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-105/15 PProblémy urbánneho prostrediaPRIF B2 333Ira
09:50-10:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-105/15 SProblémy urbánneho prostrediaPRIF B2 333Ira
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-mEXX-107/15 PManažment krajiny 1PRIF B2 333Žarnovičan, Majzlan
12:20-13:05TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-mEXX-107/15 SManažment krajiny 1PRIF B2 333Žarnovičan, Majzlan
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KKE/N-mEPM-102/15 SDiplomový seminár 1PRIF B2 333Pavličková, Pauditšová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie