Rozvrh hodín
3BX-VS* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-021/10 PChemická štruktúraPRIF B2 446Kellö
12:20-13:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-016-1/2342/00 PAnalytická chémia (2)PRIF B1 305Masár, Hutta, Halko
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 PToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
14:50-15:35TYZ (od 19.09.2016) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 SToxikológiaPRIF B1 305Stankovičová
15:40-17:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-333/10 PÚvod do miniaturizovanej inštrumentálnej analýzyPRIF CH2 129Bodor, Masár, Hutta, Vojs Staňová
17:20-18:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-333/10 SÚvod do miniaturizovanej inštrumentálnej analýzyPRIF CH2 129Masárpo dohode
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-303/10 PZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-335/10 PÚvod do bioanalytickej chémiePRIF CH2 129Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halkopo dohode
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-334/10 PZáklady separácie chirálnych látokPRIF CH2 129Masár, Huttapo dohode
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KŽFE/N-bBFE-021/15 PVybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človekaPRIF B1 320Zeman, Okuliarová, Štefánik
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCAL-334/10 SZáklady separácie chirálnych látokPRIF CH2 129Masár, Hutta
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-355/10 SMetabolické regulácie - seminárPRIF CH1 224Gavurníková
St
08:10-12:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-016-1/2342/00 CAnalytická chémia (2)PRIF CH2 309Vojs StaňováBX-VS 1. skupina
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-302/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-016-1/2342/00 SAnalytická chémia (2)PRIF CH2 301Vojs Staňová
17:20-18:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCBI-359/10 PBiofyzikálna chémiaPRIF CH1 3Valent
Št
08:10-12:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-016-1/2342/00 CAnalytická chémia (2)PRIF CH2 309HalkoBX-VS 2. skupina
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-304/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
15:40-17:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-016-1/2342/00 SAnalytická chémia (2)PRIF B2 302HalkoBX-VS 2. skupina
17:20-18:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-303/10 SZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek2. skupina
15:40-17:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-303/10 SZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek1. skupina
Pi
10:40-12:10TYZ (od 23.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie