Rozvrh hodín
2mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-11:15TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-122/15 PVybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológiePRIF CH1 224Mikušová
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KGe/N-mBGE-024/15 PIntroduction to Molecular BiologyPRIF B1 501Tomáška, Polčic, Neboháčová, Nosek, Sulo, Zeman, Horváth, Korduláková, Chovanec
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-123/15 SDiplomová práca z biochémie (3)PRIF CH1 224Mikušová, Horváth
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-116/15 SSeminár z biochémie (2)PRIF CH1 224Mentel, Nosek, Horváth, Korduláková
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-112/15 PAplikovaná biochémia a biotechnológiePRIF CH1 222Sulo
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-115/15 PAntibiotikáPRIF CH1 222Mikušová, Korduláková
Ut
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-114/15 SZáklady molekulárnej imunológiePRIF CH1 222Leksa
St
08:10-10:25TYZ (od 21.09.2016) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-125/15 PKlinická biochémia a patobiochémia (2)TureckýLF UK
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-125/15 SKlinická biochémia a patobiochémia (2)TureckýLF UK
Št
07:20-08:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-113/15 PFarmaceutické biotechnológiePRIF CH2 201Stuchlík, Horváth, Krahulec
09:00-10:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-mCBI-113/15 SFarmaceutické biotechnológiePRIF CH2 201Horváth, Krahulec
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie